Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2022

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku,
w 180 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Ogólnopolskim koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Wycieczka do przedsiębiorstwa Velux w Gnieźnie rozpoczęła się od krótkiego wprowadzenia, na czym polega praca w firmie. Następnie mieliśmy okazję zobaczyć wybrane etapy procesu produkcyjnego okien oraz zapoznać się z zastosowaniem robotów i automatyzacji procesów z jakimi mogą spotkać się w przyszłej pracy zawodowej przyszli robotycy. Młodzież dowiedziała się o specyfice pracy Inżynierów Automatyków oraz Inżynierów Projektu. 

Kolejnym wydarzeniem w ramach ŚTP były warsztaty w zakresie rozwoju osobistych talentów, budowania postawy proaktywnej praz planowania rozwoju. Warsztaty przeprowadziła Pani Agnieszka Rau – Coach ICF/akademicki Collegium Da Vinci. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy kształcącej się na kierunku technik fotografii i multimediów.

Przyszłoroczni maturzyści na kierunkach technik automaty, technik elektronik oraz technik teleinformatyk, spotkali się z przedstawicielami firmy Leadec Sp. z o.o. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli o specyfice pracy w poszczególnych działach, a także uzyskali informację o kierunkach kształcenia, które warto wziąć pod uwagę chcąc pracować w tego typu przedsiębiorstwie. Pani Aleksandra Świeca specjalistka ds. rekrutacji i procesów HR opowiedziała o rekrutacji do firmy oraz przedstawiła aktualne oferty pracy, na które obecnie trwa rekrutacja.

Dzięki takiej odmienności problematyki, uczniowie mogli dowiedzieć się wielu informacji, na przykład o konieczności rozwijania kompetencji miękkich, rozwoju własnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Prowadzący warsztaty wykłady przedstawiciele instytucji i firm uświadamiali  młodzież, że cały czas należy wzmacniać swoje mocne strony oraz pracować nad sobą.

Powiązane aktualności