Pamiętajmy
Pamiętajmy

Pamiętajmy

Pamięć jest jednym z elementów tożsamości narodowej, a wychowanie młodych ludzi w tym duchu jest obowiązkiem szkoły. Staramy się kształtować odpowiedzialność młodzieży oraz wychowywać do wartości organizując coroczne wyjścia młodzieży