Tydzień mózgu

Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r., w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. To także popularyzacja nauki i możliwość dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu.

Podajemy wyniki quizu:

I miejsce: klasy 2PiT oraz 3A1T

II miejsce: klasa 1i2T

III miejsce: klasy 2Gi1T oraz 3A2T

Gratulujemy