Ważne terminy związane z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz.15.00 :

1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (elektronicznie lub dostarczenie kopii do skrzynki podawczej w szkole).


2. Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub zmiana szkół.


Inne wzory dokumentów ze strony NABÓR 2020

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

Dokumenty, z jakimi należy się zapoznać to:

Regulamin rekrutacji

Terminarz rekrutacji

Wzory dokumentów do pobrania (ankieta osobowa, karta informacyjna ucznia, deklaracja udziału w lekcjach religii lub etyki, skierowanie do lekarza medycyny pracy).