Drzwi Otwarte

Zapraszamy serdecznie na Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Łączności w czwartek 14 marca 2019r. o godzinie 17:00 absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej.

Pozostałe terminy spotkań to:

sobota, 30 marca 2019 r. godzina 9:00 dla absolwentów gimnazjum, godzina 11:00 dla absolwentów szkoły podstawowej

sobota, 11 maja 2019 r. godzina 9:00 dla absolwentów gimnazjum, godzina 11:00 dla absolwentów szkoły podstawowej