Spotkania z Rodzicami

21 marca o godzinie 16:30 odbędą się Spotkania z Rodzicami uczniów klas maturalnych.