Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

W piątek 21 września odbędzie się spotkanie Samorządu Uczniowskiego w sali samokształceniowej nr 10 o godz. 10:45. Zapraszamy wszystkich przedstawicieli samorządów klasowych oraz uczniów, którzy kandydowali w wyborach do SU.

Powiązane aktualności