Nauczanie zdalne

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 492), zawieszam zajęcia w Zespole Szkół Łączności im. M.Kopernika w Poznaniu od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.

Dyrektor szkoły
Jerzy MałeckiUrząd Ochrony Danych Osobowych opracował rekomendacje i wytyczne, które zawierają najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych podczas zdalnego nauczania.

Skip to content