Zawieszenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych