„Zawodowa łamigłówka – od pomysłu do sukcesu!”

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości chętni uczniowie wzięli udział w wydarzeniu „Zawodowa łamigłówka – od pomysłu do sukcesu!”

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Vida Artis, a partnerem merytorycznym Centrum Doradztwa Zawodowego w Poznaniu. Prowadzącymi przedsięwzięcie byli przedstawiciele i wolontariusze Stowarzyszenia Vida Artis oraz doradcy zawodowi pracujący w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

18 listopada 2019 r. uczestnicy wzięli udział w dwóch wykładach: wykładzie motywacyjnym przeprowadzonym przez doradcę zawodowego oraz spotkali się z projektantem gier komputerowych.

21 – 23 listopada 2019 r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach tworzenia gier planszowych. Podczas warsztatów młodzież doskonaliła umiejętność gospodarowania własnym kapitałem, zarządzania ryzykiem oraz działaniami pod presją czasu. Rozwijali umiejętność wykorzystywania schematów 
i mechanizmów znanych z gier poza jej kontekstem. Uczestnicy pracowali w zespołach na stanowiskach zlokalizowanych w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, w oparciu o ustalony temat i mechanikę gry. Ostatniego dnia warsztatów wypracowane prototypy zostały przetestowane i poddane ocenie.