Kategorie
Uncategorized

Bezpieczne wakacje

Czas wakacji to czas wypoczynku, a także zbierania sił i energii na kolejny rok szkolny.

Życzymy wszystkim uczniom ZSŁ dużo niezapomnianych wrażeń, radości z poznawania świata i ludzi.

Pamiętajcie, że udany wypoczynek, to także bezpieczeństwo, dlatego zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpiecznego wypoczynku w trakcie wakacji.


Kategorie
Uncategorized

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rekrutacji w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021, które znajdują się w zakładce REKRUTACJA / DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Jednocześnie przypominamy, że wymagane dokumenty składa się za pomocą jednego z poniższych sposobów:

  1. za pomocą systemu Nabór 2020,
  2. listem poleconym,
  3. dostarczeniem do skrzynki podawczej wystawionej w szkole.

Informacje, z jakimi należy się zapoznać to:

Regulamin rekrutacji

Terminarz rekrutacji

Wzory dokumentów do pobrania (ankieta osobowa, karta informacyjna ucznia, deklaracja udziału w lekcjach religii lub etyki, skierowanie do lekarza medycyny pracy).

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu prowadzona jest za pomocą elektronicznego systemu NABÓR 2020 pod adresem https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Kategorie
Uncategorized

Sportowe sukcesy Uczniów ZSŁ

Gratulujemy Szymonowi Sobczakowi (klasa 1PaT) oraz Jakubowi Nowickiemu (klasa 1Gat), którzy zdobyli złote, srebrne oraz brązowe medale w I Pucharze Polski – Regaty kajakowe im. Wojciecha Skrzypczyńskiego Mistrzostwa Miasta Poznania.

Życzymy wytrwałości w osiąganiu celów i dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

Kategorie
Uncategorized

Zakończenie roku

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 26. 06. 2020r. Proszę o zachowanie procedur bezpieczeństwa obowiązujących podczas pandemii: obowiązkowo maseczki lub przyłbice, rękawiczki, dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły oraz zachowanie dystansu społecznego.

Kategorie
Uncategorized

Zakończenie roku dla klas maturalnych

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze”.

Dziś uroczyście pożegnaliśmy nasze uczennice i uczniów, którzy naukę w szkole zakończyli 24. kwietnia 2020r. Życzymy wszystkim dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Kategorie
Uncategorized

Sukcesy Uczniów 3c1T

Z radością informujemy, iż Uczniowie klasy 3c1T Adam Marciniak, Patryk Bańkowski i Filip Tomczak zajęli I miejsce w konkursie filmowym #63PL. Tematem przewodnim konkursu było pytanie: Co jest w życiu najważniejsze? Spośród 188 prac, to właśnie kunszt artystyczny naszych uczniów został najwyżej oceniony przez jury konkursu. Adamowi, Patrykowi i Filipowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Poniżej link do zwycięskiego filmu oraz materiałów prasowych.

www.youtube.com/watch?v=TUm3J59e–U 

https://www.1944.pl/artykul/edycja-specjalna-konkursu-63pl-rozstrzygnieta,5031.html

Kategorie
Uncategorized

Matura 2020

Drogie Maturzystki, Drodzy Maturzyści

Trzymamy za Was kciuki! Życzymy Wam przyjemnych zadań, połamania piór i dużo wiary we własne siły. Powodzenia!

Kategorie
Uncategorized

Informacje dla maturzystów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19  maja 2020 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.

2. W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1.

§ 11kb. 1. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

 2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Na podstawie p.2.7 wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych oraz szczegółowych rozwiązań technicznych związanych z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa informuję, że  sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

Przypominamy również, że tegoroczni absolwenci mogą nadal korzystać z konsultacji z zakresu przedmiotów maturalnych poprzez dziennik elektroniczny i szkolną platformę nauczania zdalnego.