Kategorie
Uncategorized

BiblioboXX – berlińska budka telefoniczna w roli ulicznej biblioteki.

Uliczne regały książkowe dają lekturom drugie życie, zachęcają do czytania i realizują ideę ekonomii współdzielenia. BiblioboXX (BücherboXX) – mobilna, polsko-niemiecka biblioteka, która została otwarta przy ulicy Za Bramką, w pobliżu gmachu Urzędu Miasta Poznania, spełnia jeszcze wiele innych zadań. To punkt wyjścia do poszerzenia współpracy w zakresie szkolnictwa zawodowego na linii Poznań – Berlin. 

Poznański odcinek podróży berlińskiej budki telefonicznej, pełniącej teraz funkcję ulicznej biblioteki, został oficjalnie zainaugurowany 9 stycznia 2020 roku. W otwarciu udział wziął prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak oraz Gerry Woop, Sekretarz Stanu Landu Berlin ds. Europy.

Stolica Wielkopolski jest piątym przystankiem regału – po Berlinie, Szczecinie, Łobzie i Wrocławiu. Znaleźć można w nim wiele książek niemieckojęzycznych, publikacji niemieckich autorów, a także pozycje o Niemczech. Połowa przestrzeni regału przeznaczona jest na polskojęzyczną literaturę. Zaangażowanie Miasta Poznania w przygotowanie i otwarcie BiblioboXX to kolejny krok wzmacniania dobrych i twórczych relacji z Berlinem oraz prowadzenia coraz szerszej współpracy między szkołami z obu miast. Po oficjalnym otwarciu poznańscy i niemieccy urzędnicy oraz przedstawiciele poznańskich szkół m.in. Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu wzięli udział w spotkaniu w Sali Błękitnej UMP. Jego celem było wypracowanie pomysłów na współpracę na linii Poznań – Berlin, w tym pomiędzy polskimi i niemieckimi szkołami zawodowymi.

Kategorie
Uncategorized

Technikum Łączności w Poznaniu z tytułem „Złotej Szkoły 2020” w ogólnopolskim rankingu Perspektywy.

Szanowni Państwo z ogromną przyjemnością informujemy, że Technikum Łączności w Poznaniu otrzymało tytuł „Złotej Szkoły” w ogólnopolskim rankingu Perspektywy najlepszych Techników w Polsce i uzyskało 11 miejsce w kraju. Natomiast na tle województwa wielkopolskiego Technikum Łączności w Poznaniu zajęło 2 miejsce.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami poniżej:

 

Kategorie
Uncategorized

Podziękowania

Kategorie
Uncategorized

Życzenia świąteczne

Kategorie
Uncategorized

Projekt kształcenia zawodowego ” Budka telefoniczna z książkami – biblioboXX”.

W dniu 16.12.2019. uczniowie grup DSD z klasy technik elektronik i automatyk wzięli udział w  pierwszym spotkaniu informacyjnym dotyczącym polsko – niemieckiego projektu kształcenia zawodowego „ Budka telefoniczna z książkami – biblioboXX” .

Celem spotkania było zebranie pomysłów na przetworzenie nieużywanej budki telefonicznej na funkcjonalną biblioteczkę uliczną, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ekologiczny biblioboxx  to inicjatywa zawodowa, kulturalna i polityczna mająca na celu łączenie w pracy kompetencji różnych rzemiosł, rozwój współpracy międzynarodowej, nową ekonomię dzielenia się i wymiany oraz wzbudzanie szacunku dla książki i czytelnictwa.

Kategorie
Uncategorized

Doniesienia medialne

Szanowni Państwo,

w trosce o uspokojenie doniesień ( a co za tym idzie atmosfery niepokoju)  o zatrzymaniu ucznia klasy I technikum przez Policję w dniu 10.12.2019 r. informuję, iż nie wniósł on na teren szkoły broni (ani jej atrapy). Pomimo interwencji ze strony Dyrekcji ZSŁ (po informacji od jednego z rodziców) incydent w postaci  aresztowania ucznia miał charakter prywatny bowiem dotyczył przedmiotów i nośników elektronicznych zabezpieczonych w domu rodzinnym. Korzystając z okazji proszę wszystkich Rodziców o baczne przyglądanie się zachowaniom dzieci oraz posiadanym przez nich przedmiotom, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ich samych jak i osób postronnych. Wszelkie szczegółowe informacje na temat zdarzenia przekazane zostały do Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Prowadzona przez ZSŁ szeroko rozumiana profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły ma za zadanie sprawne i efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych około 900 uczniów, jak do tej pory z powodzeniem. Proszę zatem Państwa o spokojne podejście do doniesień poznańskich mediów.

Jerzy Małecki

Dyrektor Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 

Kategorie
Uncategorized

Akademia Sieci CISCO

W Zespole Szkół Łączności działa Akademia Sieci Cisco. W ramach zajęć szkolnych uczniowie klas technik informatyk oraz technik teleinformatyk zapoznają się z materiałem kursu CCNA Routing nad Switching dostępnego także w języku polskim. Program kursu podzielono na cztery części. Uczniowie, którzy ukończą pierwszą cześć kursu pt. „Wprowadzenie do sieci” uzyskają wiadomości i umiejętności w zakresie:
 • zrozumienia i opisania urządzeń oraz usług używanych do komunikacji w sieciach komputerowych i w Internecie,
 • zrozumienia i opisania roli warstw protokołów w sieciach komputerowych,
 • zrozumienia i opisania znaczenia schematu adresowania oraz sposobu nazewnictwa w różnych warstwach sieci IPv4 i IPv6,
 • projektowania, obliczania, stosowania masek podsieci i adresowania w celu spełnienia wymagań dotyczących sieci IPv4 i IPv6,
 • opisania podstaw działania sieci Ethernet dotyczących mediów transmisyjnych i usług,
 • tworzenia prostej sieci Ethernet składającej się z routerów i przełączników,
 • używania poleceń w wierszu poleceń (CLI) w celu wykonania podstawowej konfiguracji routera i przełącznika,
 • wykorzystywania programów sieciowych do analizy i weryfikacji przesyłanych danych w małej sieci lokalnej.
Druga cześć pt. „Podstawy routingu i przełączania” pozwoli uczniom na:
 • zrozumienie i opisywanie podstawowych pojęć dotyczących przełączania oraz działania przełączników Cisco,
 • zrozumienie i opisywanie rozszerzonych technologii przełączania, takich jak VLAN, VLAN Trunking Protocol (VTP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP) oraz 802.1q,
 • konfigurowanie i rozwiązywanie podstawowych problemów w małej przełączanej sieci,
 • zrozumienie i opisywanie celu, charakteru i działania routera, tablic routingu i procesu wyszukiwania trasy,
 • konfigurowanie i weryfikowanie statycznych i domyślnych tras,
 • zrozumienie i opisywanie, jak VLAN-y tworzą logicznie oddzielne sieci i jak działa routing między nimi,
 • zrozumienie i opisywanie dynamicznych protokołów routingu, protokołów routingu wektora odległości i protokołów routingu stanu łącza,
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z podstawowymi działaniami routera w małej sieci dla protokołów: Routing Information Protocol (RIPv1 i RIPv2) oraz Open Shortest Path First (OSPF) (jednoobszarowy OSPF),
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów sieci VLAN oraz routingu między VLAN-ami,
 • zrozumienie i opisywanie celu oraz rodzajów list kontroli dostępu (ACL),
 • konfigurowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów z listami ACL dla IPv4 i IPv6,
 • zrozumienie i opisywanie działania oraz korzyści płynących z Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) i Domain Name System (DNS) dla IPv4 i IPv6,
 • zrozumienie i opisywanie działania oraz korzyści związanych z wykorzystywaniem translacji adresów (NAT),
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z translacją adresów (NAT).
Uczniowie, którzy zapoznają się z trzecią częścią kursu zatytułowaną „Skalowanie sieci” będą mogli :
 • konfigurować i rozwiązywać problemy związane z działaniem DHCP i DNS dla IPv4 oraz IPv4,
 • zrozumieć i opisać działanie oraz korzyści z wykorzystywania protokołu Spanning Tree (STP),
 • konfigurować i rozwiązywać problemy z STP,
 • zrozumieć i opisać działanie oraz korzyści płynące z agregacji łączy i Cisco VLAN Trunk Protocol (VTP),
 • konfigurować i rozwiązywać problemy z VTP, STP i RSTP,
 • konfigurować i rozwiązywać problemy z działaniem routerów w złożonej sieci IPv4 oraz IPv6
 • konfigurować i rozwiązywać problemy zaawansowanych funkcji routerów oraz implementować protokoły RIP, OSPF i EIGRP dla IPv4 oraz IPv6,
 • zarządzać plikami licencyjnymi i konfiguracyjnymi Cisco IOS.
Ostatnia część kursu pt. „Łączenie sieci” pozwoli uczniom na:
 • zrozumienie i opisanie różnych technologii WAN oraz korzyści z nich płynących,
 • zrozumienie i opisanie działania oraz korzyści z wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i tunelowania,
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów połączeń szeregowych,
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów połączeń szerokopasmowych,
 • konfigurowanie i rozwiązywanie problemów tunelowania IPSec,
 • monitorowanie i rozwiązywanie problemów w działaniu sieci przy użyciu sysloga, SNMP i NetFlow,
 • projektowanie architektur sieciowych :sieci nieograniczonych i centrów danych (wirtualizacja).
Wszyscy uczniowie szkoły mają dostęp do tego kursu oraz do kursów:
Kategorie
Uncategorized

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzimy 10.grudnia, upamiętniając dzień w którym zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania uchwalony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z tej okazji młodzież ZSŁ wysłuchała wykładu dr Katarzyny Sękowskiej- Kozłowskiej na temat Praw człowieka i zasad ich respektowania.