Egzamin pilotażowy DSD GOLD

W dniu 6 lutego 2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczący w zajęciach DSD I wzięli udział w pilotażowym egzaminie DSD GOLD, który odbył się w Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego nr 2 w Poznaniu.

W trakcie zajęć chętni uczniowie z klas drugich i trzecich odpowiadali przed komisją egzaminatorów DSD oraz opiekunem i koordynatorem programu DSD-Panią Andreą Goldmann-doradcą z Zentralstelle für Auslandschulwesen w Polsce. Ocenie podlegały ich umiejętności językowe.

Podczas prezentacji pilotażowej, kursanci zobaczyli jak wyglądają poszczególne etapy rozmowy ustnej oraz autoprezentacji. Dzięki tym zajęciom uczniowie mogą lepiej przygotować się do egzaminu właściwego, który odbędzie w dniu 20 marca 2019r. w naszej szkole.

Naszej grupie DSD GOLD życzymy powodzenia na egzaminie i bardzo dobrych wyników!

Opiekun grupy:  Aleksandra Stachowiak