Rozstrzygnięcie Konkursu – BiblioboXX

 Rozstrzygnięcie Konkursu Biblioboxx

Przedmiotem Konkursu było zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego BiblioboXX – mobilnej biblioteki. Nadesłane projekty  przyjęły formę autonomicznej mobilnej biblioteki, mogącej stanąć w przestrzeni miejskiej. Nadesłane projekty konkursowe zawierają szkice, projekty wektorowe lub projekt 3D oraz plan realizacji i wytyczne jeśli chodzi o materiały.

 Kryteria oceny :

a) walory artystyczne

b) walory graficzne – profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki

c) walory użytkowe – możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych

Oceny prac dokonało powołane przez Organizatora Jury w następującym składzie: Karolina Czyż, Aleksandra Stachowiak, Józef Waraczewski .

Pierwsze miejsce:

Magdalena Morys – Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

Drugie miejsce:

Adrian Jastrzębski – Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku

Trzecie miejsce:

Gabriela Lewandowska – Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów ! .

Powiązane aktualności