Konkurs edukacyjny

Cogito ergo sum !

Podziel się z nami swoimi pomysłami

na twórcze wykorzystanie czasu wolnego.

Dyrekcja i Rada Rodziców Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu ogłasza konkurs, którego celem jest zaprezentowanie przez uczniów klas I – III Technikum Łączności i Szkoły Branżowej prac prezentujących pasje i zainteresowania w różnych dziedzinach .

Tematyka konkursu :

  • program komputerowy (program użytkowy, gra komputerowa, edukacyjny, badawczy/naukowy)
  • budowa urządzeń (urządzenia przydatne w codziennym życiu , które można skonstruować przy minimalnym koszcie )
  • opowiadanie (około 250 słów)
  • utwór muzyczny (forma w postaci linii melodycznej lub wykonany utwór, styl dowolny)
  • animacja, zdjęcie, kolaż (przy pomocy narzędzi ogólnodostępnych w sposób nieodpłatny)
  • obraz, rzeźba

Zdjęcia prac, program i link do utworu muzycznego należy nadsyłać do dnia 15 maja. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły, a po wznowieniu zajęć w Galerii Za Regałem oraz podczas uroczystości szkolnych.

Nagrody przyznawane będą w kategoriach: pomysł techniczny, artystyczny, literacki .

Szczegóły nadsyłania prac:

Prace należy zgłaszać poprzez mobidziennik do następujących osób:

  1. program komputerowy (program użytkowy, gra komputerowa, edukacyjny, badawczy/naukowy). Budowa urządzeń (urządzenia przydatne w codziennym życiu , które można skonstruować przy minimalnym koszcie ) – Pan Dyrektor Andrzej Grześkowiak
  2. Opowiadanie – Pani Maria Rybicka
  3. Utwór muzyczny- Pani Dyrektor Magdalena Jurczyk-Maciuszonek
  4. Animacja, zdjęcie, kolaż, obraz, rzeźba – Pani Agata Witkowska

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Powiązane aktualności