Maj miesiącem Świąt Narodowych

Ważną rolę w budowaniu tożsamości narodowej odgrywają święta upamiętniające istotne wydarzenia dla kraju. Maj jest miesiącem, w którym obchodzimy aż cztery święta o charakterze narodowym, dlatego warto przypomnieć dlaczego.

1 maj czyli Święto Pracy lub Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, jest obchodzony od 1890 roku. Upamiętnia majowe demonstracje i śmierć robotników w Chicago w 1886 roku. Podczas trwającego wówczas strajku doszło do krwawych starć protestujących z policją, a następnie brutalnych represji  wobec działaczy związkowych. Choć, oficjalnym świętem państwowym stało się ono w 1950 rok, to na ziemiach polskich obchodzone było od końca XIX wieku, a w latach 80 XX wieku, stanowiło okazję do urządzania nie tylko pochodów komunistycznych, lecz także wystąpień opozycji, której główną siłą stali się robotnicy.

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowiono go w 2004 roku. Organizowane są wówczas różne akcje patriotyczne, zwracające uwagę na polskie symbole narodowe. Tego dnia przypada również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Dzień później przypada Święto Narodowe Trzeciego Maja, obchodzone w rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadniczej w 1791 roku. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, która regulowała ustrój prawny państwa. Została ustanowiona w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość, lecz po 1945 roku zostało one zakazane i dopiero w 1990 roku formalnie je przywrócono. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, znosiła liberum veto i wolną elekcję. Doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej i stanowiła dowód na to, że Polska weszła na drogę naprawy ustroju oraz wzmocnienia władzy państwowej.

Dzień Zwycięstwa to święto, które obchodzimy w wielu krajach. Utworzone zostało na pamiątkę zakończenia II wojny światowej. Dawniej znane jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności ustanowione w Polsce dekretem w 1945 roku. Dzień Zwycięstwa obchodzimy każdego roku 8 maja i jest to święto państwowe. W byłym bloku wschodnim obchodzone jest 9 maja. Związane jest to z tym, że formalnie akt podpisano późnym wieczorem 8 maja, gdy zgodnie z czasem moskiewskim był już 9 maja.

Niestety, w tym roku nie udamy się na PARADĘ 3 MAJA, dlatego przypominamy jak obchodziliśmy to święto w poprzednich latach.

Powiązane aktualności