Konsultacje dla uczniów

26.05.2020r. zostało podpisane przez Dyrektora Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu zarządzenie w sprawie możliwości skorzystania z konsultacji dla uczniów na terenie szkoły od 01.06.2020r.