Olimpiady Techniczne i sukcesy Uczniów ZSŁ w roku szkolnym 2019/2020

Robot przemysłowy o 4 stopniach swobody Copernicus autorstwa Wiktora Nowackiego, ucznia klasy 3eT, nagrodzony podczas konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej”. Wiktor tym samym został laureatem konkursu zajmując 2 miejsce. Przegląd finałowy odbył się 5.marca 2020 r. na Politechnice Śląskiej. Poniżej więcej informacji na temat konkursów i olimpiad oraz sukcesów Uczniów ZSŁ – Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zawodowych i nie tylko!

Przypomnijmy, iż Finaliści Olimpiad są  zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku. 

Olimpiada Wiedzy Technicznej – edycja  XLVI – organizator  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych –  grupa:  elektryczna  i  elektroniczna. 

Finalistą  olimpiady  Wiedzy  technicznej  został    Wiktor  Nowacki

Olimpiada  Elektryczna i Elektroniczna  „EUROELEKTRA” – organizator Stowarzyszenie  Elektryków Polskich  w Warszawie  grupa  elektryczna,  elektroniczna i  teleinformatyczna

Z  uwzględnieniem  liczby  punktów  zdobytych  w  zawodach  I  i  II  stopnia   finalistą w  grupie  elektronicznej  został  Wiktor  Nowacki  –  1  miejsce

Ogólnopolska  Olimpiada  Elektryczna i Elektroniczna –  organizator  AGH  KRAKÓW

W  zawodach tych  uczestniczyli  uczniowie  ZSŁ  w  grupie  elektronicznej  i  informatycznej.  Do  finału  zakwalifikował  się  uczeń Nowacki  Wiktor  w  grupie  elektronicznej.  Uczniowie  w  grupie  informatycznej  również uzyskali wysokie wyniki.

Olimpiada  Innowacji  Technicznych i Wynalazczości (blok  B) – Wynalazczość 

Zawody I stopnia  (etap szkolny) blok B – eliminacje szkolne dla okręgu  poznańskiego    odbyły  się  w  III  dniu  eliminacji  metodą  elektroniczną    w  dniu  11  marca  2020  r.-  uczestniczyło  5  uczniów

Ignaczak  Jacek

Stelmach  Mikołaj

Kurzaj  Aleks

Misiak  Adam

Przybyłek  Paweł

Zawody II stopnia  (etap Okręgowy) blok B – eliminacje okręgowe IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość  dla okręgu  poznańskiego odbyły  się  metodą  elektroniczną  w  II  dniu  28  kwietnia  2020  r.-   Zgodnie  z  postanowieniami  udział w zawodach wzięli Uczniowie ZSŁ:

1. Ignaczak  Jacek

2. Stelmach  Mikołaj

3. Kurzaj  Aleks

Którzy zostali finalistami zawodów.

Zawody III stopnia  (finał ogólnopolski) nie  odbędzie  się  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 (Dz.U. 2020, poz. 530) w roku szkolnym 2019/2020.

Finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości eliminacji ogólnopolskich są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku. 

Finaliści Bloku B – Wynalazczość Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na przykład na kierunki studiów określone w Uchwale Nr 131/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. na podstawie dokumentu wydanego przez organizatora OITiW.

Finaliści Bloku B mogą być przyjmowani również bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów określone w Uchwale nr 87/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. na podstawie zaświadczenia wydanego przez organizatora OITiW.

Powiązane aktualności