Święta w Irlandii

Pani Justyna Schramm z Fundacji Kultury Irlandzkiej poprowadziła lekcję 16 grudnia dla klasy 2PI1T, której nauczycielką języka angielskiego i wychowawczynią jest pani Anna Brzechczyn. Pani Justyna opowiadała o różnych lokalnych tradycjach świątecznych, dekoracjach i smakołykach charakterystycznych dla Irlandii. W lekcji brały udział również nauczycielki języka angielskiego Joanna Gągorowska i Katarzyna Smulska. 

Powiązane aktualności