Bookcrossing w ZSŁ

Bookcrossing w ZSŁ

W naszej szkole kontynuujemy akcję Bookcrossing – „Uwolnij książkę”. To społeczna ogólnoświatowa forma popularyzacji czytelnictwa. Ideę zainicjowano w Stanach Zjednoczonych w 2001 r. i kontynuuje ją już cały świat. „Uwalnianie