Uczniowie ZSŁ w Hiszpanii

22.04.2022r. grupa 16 uczniów w zawodzie technik automatyk (3PaT), technik informatyk (3 Pi1T i 3Pi2T), technik teleinformatyk (3PtT) oraz technik elektronik (3PeT) wyjechała do Hiszpanii na 4-tygodniowe praktyki zawodowe. Uczniowie Technikum Łączności są uczestnikami projektu pt. „Uczniowie ZSŁ rozwijają kompetencje zawodowe i kluczowe na europejskim rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Cele szczegółowe ww. projektu obejmują rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSŁ oraz wzrost motywacji młodzieży do nauki
języków obcych oraz postawy proaktywnej w nowym środowisku.

Grupę można śledzić na Facebooku

https://www.facebook.com/ZS%C5%81-Pozna%C5%84-praktyki-w-Maladze-107731955209432/

Powiązane aktualności

Powiązane zawody

Powiązane projekty