Wielokulturowy Poznań miasto-uniwersytet-szkoła

W dniu 29.03.2019 r. w Zespole Szkół Łączności odbyła się konferencja podsumowująca akcję „Wielokulturowy Poznań: miasto-uniwersytet-szkoła”. Jak co roku spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Wydziałem Anglistyki UAM, a zaproszonymi gośćmi byli: dr Marta Mazurek, główna specjalistka ds. równości i różnorodności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Karolina Adamska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz prof. UAM Radosław Dylewski i prof. UAM Agnieszka Setecka z Wydziału Anglistyki. 

Głównym celem spotkania było propagowanie postawy otwartości i szacunku względem szeroko rozumianej różnorodności. Zaproszeni goście opowiadali o działaniach podejmowanych w mieście, na uniwersytecie i w kuratorium, mających na celu szerzenie postawy otwartości.

Młodzież ZSŁ w tym roku szkolnym bierze udział w programie „Piękno tkwi w różnorodności”, realizowanym w ramach miejskiego programu walki z dyskryminacją. Podczas zajęć uczniowie podejmują działania artystyczne oraz dyskutują na tematy dotyczące szacunku i tolerancji. Starają się również swoją wiedzę wcielić w czyny i wspólnie z młodzieżą z innych krajów tworzą zintegrowaną społeczność szkolną.

Mamy nadzieję, że działania podejmowane przez różne instytucje związane z oświatą przyczynią się do poszerzenia horyzontów młodzieży, wypracowania postawy wzajemnego szacunku i dostrzegania piękna, jakie tkwi w wielokulturowości.

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu na pracę promującą postawę szacunku wobec różnorodności.

1 miejsce Katarzyna Kuchowicz 1c1T oraz Alicja Didyk 1c1T

2 miejsce Hubert Buda klasa 1c2T

3 miejsce Sosnowska Kornelia 1c1T

Zwycięzcom gratulujemy a nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.