Uwaga: Zmiana terminu warsztatów 'Wolontariat łączy pokolenia'

Zapraszamy wszystkich chętnych Uczniów i Uczennice ZSŁ na pierwsze spotkanie i warsztaty wolontariatu, które odbędą się 4.grudnia o godzinie 10.30 w sali samokształceniowej.

Zajęcia zakładają wprowadzenie teoretyczne do tematu starości, wspólną
dyskusję na temat indywidualnych doświadczeń uczniów z osobami
starszymi/osobami z niepełnosprawnością i działaniami wolontariackimi
oraz praktyczny aspekt zajęć z wykorzystaniem kombinezonu starości i
maszyny symulującej objawy choroby Parkinsona. Udział w warsztatach ma
umożliwić młodzieży „wczucie się” w sytuację osób mniej sprawnych i
starszych, a także zachęcić do angażowania się w działania
wolontariackie.
Finałem projektu będzie organizacja przez uczniów akcji wolontariackiej
z udziałem seniorów.

Powiązane aktualności