Drzwi Otwarte

Zapraszamy serdecznie na Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Łączności w sobotę, 11 maja 2019 r. godzina 9:00 absolwentów gimnazjum, godzina 11:00 absolwentów szkoły podstawowej.