Wykład online

Miło nam poinformować, że w piątek 14 maja 2021 r. odbył się w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu na platformie MS Teams wykład prof. UAM dra hab. Sławomira Piontka z Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej, w którym uczestniczyli uczniowie klas DSD z Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu.

Działalność naukowa i publikacyjna poznańskiego germanisty i literaturoznawcy prof. UAM dra hab. Sławomira Piontka koncentruje się głównie na literaturze z i o Austrii.

Prof. Piontek zajmuje się literackim mitem tożsamości austriackiej, a także konstrukcją tożsamości tzw. „młodego pokolenia” w austriackiej literaturze powojennej. Obecnie prof. Piontek analizuje podejmowane we współczesnej literaturze austriackiej zależności między historyzacją a wyczerpywaniem się postmodernistycznego paradygmatu wyjaśniania świata. 

Dziękujemy Panu Profesorowi za ciekawy i inspirujący wykład, natomiast wszystkim Uczniom za wizytę w wirtualnych murach Instytutu Filologii Germańskiej. 

Powiązane aktualności