Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzimy 10.grudnia, upamiętniając dzień w którym zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania uchwalony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z tej okazji młodzież ZSŁ wysłuchała wykładu

Odpowiedzialność w sieci

Odpowiedzialność w sieci

Dnia 4.grudnia Uczniowie klas drugich technikum wzięli udział w wykładzie prowadzonym przez adwokat Panią Małgorzatę Mnichowską, dotyczącym odpowiedzialności karnej w przypadku zniesławiania lub naruszania godności osobistej innych w internecie. W