Zarządzenie Dyrektora w sprawie wewnętrznych procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii