Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w nowym roku szkolnym 2020/2021