ZSŁ w Hiszpanii

08.11.2021r. rozpoczęły się zagraniczne praktyki zawodowe, w ramach Programu PO WER, kolejnej grupy uczniów Technikum Łączności w Poznaniu . Uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk (z klasy 3 Gi1T), technik automatyk (z klasy 3 GaT) oraz technik fotografii i multimediów (z klasy 3 Gft) rozpoczynają dzisiaj praktyki zawodowe w hiszpańskich firmach w Sewilli.

Praktyki zawodowe w Hiszpanii realizowane są w ramach projektu pt. „Uczniowie ZSŁ rozwijają kompetencje zawodowe i kluczowe na europejskim rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Cele szczegółowe projektu obejmują rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSŁ oraz wzrost motywacji młodzieży do nauki języków obcych oraz postawy proaktywnej w nowym środowisku.

Zachęcamy do śledzenia grupy na Facebooku

https://www.facebook.com/113094194494191/posts/118680880602189/

Powiązane aktualności

Powiązane zawody

Powiązane projekty