Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego

W dniach 20.09-21.09. 2018 roku w Warszawie w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyło się seminarium w ramach programu Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu brali udział nauczyciele z ponad 50 szkół z całej Polski. Z naszej szkoły w szkoleniu uczestniczyły – p. Ewelina Kawczyńska i p. Sandra Kaczmarska. Nauczyciele mieli okazję porozmawiać z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim – wiceprzewodniczącym i członkiem Prezydium Parlamentu Europejskiego, członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i Delegacji do spraw  stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Ponadto uczestnicy szkolenia wzięli udział w uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2018. Nagrodzeni zostali p. Alicja Szatkowska – działaczka społeczna związana ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – fundacja, której celem jest ratowanie życia chorych, w szczególności dzieci i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również promocja profilaktyki zdrowotnej  oraz Forum Żydów Polskich – serwis internetowy, który zachęca do odkrywania i angażowania się w żydowską kulturę, historię i język, stanowiące nieodłączną część europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Program EPAS ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. Celem programu jest również upewnienie się, że młodzi ludzie mają świadomość swoich możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz rozumieją znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.

Program w naszej szkole realizowany jest już trzeci rok. Jeśli chcesz zaangażować się w działalność programu zgłoś się do p. Sandry Kaczmarskiej lub p. Eweliny Kawczyńskiej.