Erasmus+ zakończony sukcesem!

31.07.2019r. zakończył się trwający 2 lata projekt: „Wzrost kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZSŁ efektem praktyk i szkoleń w środowisku międzynarodowym”. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Beneficjentami projektu było 54 uczniów oraz 8 nauczycieli kształcenia zawodowego. Uczniowie w zawodzie technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik oraz fototechnik odbyli 4-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach w Maladze oraz w Sewilli. Nauczyciele natomiast odbyli tygodniowe szkolenia Job shadowing w Sewilli.

Mobilności uczniów i kadry okazały się dużym sukcesem. Potwierdzają to opinie uczniów, którzy wzięli udział w zagranicznych praktykach zawodowych:

„Dzięki zagranicznym praktykom zdobyłam nowe doświadczenie, zawodowe oraz życiowe. Nabrałam większej pewności w komunikowaniu się w języku angielskim oraz nauczyłam się wielu nowych i przydatnych zwrotów w języku hiszpańskim.” (Sandra, uczennica klasy fototechnik)

„Wszyscy zgodnie uważamy, że był to bardzo efektywny miesiąc, który zapamiętamy na długo. Zdobyte doświadczenie z pewnością zostanie przez nas wykorzystane w przyszłej pracy i ułatwi w radzeniu sobie z powierzonymi zadaniami” (grupa 1)

„Praktyki zawodowe w Maladze, uważam za udane. Mieliśmy okazje nauczyć się umiejętności zawodowych w naturalnym środowisku. Możliwość pracy w zagranicznej firmie poszerzyła nasze horyzonty zawodowe jak i językowe”.  (Adam, technik informatyk)

Powiązane aktualności

Powiązane zawody

Powiązane projekty